Polityka prywatności

Polityka prywatności szkoły językowej online Fluento Academy oraz strony www.fluentoacademy.com


§.1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa i wyjaśnia zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych i innych informacji dot. klientów Fluento Academy oraz użytkowników strony www.fluentoacademy.com.
 2. Zbieranie, przechowywanie oraz ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do ich osiągnięcia.
 4. Użytkownik ma prawo do modyfikacji wyrażonej zgody, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności, które wynikać mogą z rozwoju technologii, zmiany prawa oraz rozwoju naszej firmy. 
 6. Na stronie www.fluentoacademy.com lub podczas wykonywanych usług mogą być udostępniane hiperłącza do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od Fluento, nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane i nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 7. Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com).

§.2 Administrator danych

 1. Administratorem wszystkich danych jest firma Fluento z siedzibą pod adresem Bavnehøj Allé 38, 2, 01, 2450 Kopenhaga, Dania, zarejestrowana pod numerem CVR: 41334568.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@fluentoacademy.com lub formularz kontaktowy dostępny na stronie www.fluentoacademy.com.

§.3 Zbieranie danych 

 1. Fluento zbiera dane o Użytkownikach (w tym dane osobowe) poprzez:
  1. dobrowolne podanie informacji przez Użytkownika, np. informacje wprowadzone w formularzach na stronie lub podane w wiadomości e-mail.
  2. gromadzenie plików “cookies” [patrz: §7. Pliki cookies].
 2. Rodzaje danych, które mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o urządzeniu, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 2. informacje o wizytach i korzystaniu ze strony internetowej, w tym źródło odesłań, czas wizyty, długość wizyty, wyświetlenia stron (i ich ilość), okoliczności, ścieżki nawigacji;
 3. wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika w dowolny sposób, np. w formularzach na stronie internetowej lub przez e-mail, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail czy numer telefonu;
 4. wszystkie inne informacje podane przez Użytkownika w dowolny sposób  w celu wykonania usługi;
 5. informacje dotyczące usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej firmy;
 6. wszelkie informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

§.4 Korzystanie z danych

 1. Informacje przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej bądź w dowolny inny sposób są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością firmy, w tym umożliwienia wykonania oferowanych usług oraz zapewnienia ich jakości.
 2. Dane mogą być wykorzystane w celu:
  1. umożliwienia świadczenia usług oferowanych na naszej stronie internetowej;
  2. kontaktu z klientem w sprawach dotyczących naszych usług;
  3. personalizowania naszej strony internetowej i innych form komunikacji;
  4. wysyłania powiadomień e-mail, newslettera;
  5. zarządzania naszą stroną internetową i firmą;
  6. wystawienia certyfikatu poświadczającego zdobycie określonych umiejętności i odbycie kursu;
  7. Prowadzenia statystyk szkoły;
  8. wysyłania wyciągów, faktur, potwierdzeń płatności, przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności;
  9. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich
  10. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (nie danych osobowych, osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
  11. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
  12. Innych zastosowań, które nie naruszają powszechnie obowiązującego prawa oraz są zgodne z niniejszą Polityką prywatności.
 3. Dane osobowe są traktowane jako poufne i przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych lub osoby upoważnione.
 4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom oraz współpracownikom Fluento Academy wyłącznie jeśli są niezbędne do wykonania usługi lub czynności z nią związanymi, np. lektorom.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim w celach marketingowych. 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia umowy i realizacji zamówień.

§.5 Międzynarodowe transfery danych

 1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

§6. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmujemy wszelkie zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie lub nadużyciu danych osobowych użytkownika.
 2. Fluento korzysta z bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Gromadzone dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach chronionych hasłem i zaporą.
 4. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej są chronione technologią szyfrowania.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomimo wprowadzonych środków ostrożności transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesyłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

§7. Pliki cookies

 1. Strona www.fluentoacademy.com korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki, w których zamieszczane są dane wymieniane pomiędzy przeglądarką a konkretną stroną internetową. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje urządzenie, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają w ten sposób korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą m.in. adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o źródle odesłań, czasie wizyty, lokalizacji, nawigacji w witrynie oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla komputera.
 4. Zebrane dane służą do monitorowania zachowań użytkowników naszej strony, aby usprawniać jej funkcjonowanie i zapewnić bardziej efektywną, bezproblemową nawigację.
 5. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Fluento w celu optymalizacji działań.
 6. Zgoda na korzystanie z plików cookies zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z nich przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie przez okres 12 miesięcy.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 
 8. Oprócz informacji zawartych w plikach cookies, Fluento nie zbiera w automatyczny sposób żadnych innych informacji o użytkowniku.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie https://wszystkoociasteczkach.pl/

Aby uzyskać więcej informacji na temat Państwa danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez e-mail do info@fluentoacademy.com wpisując w temacie wiadomości “Dane osobowe”.