Regulamin

§.1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług przez szkołę językową online Fluento Academy, w tym warunki prowadzenia i organizacji zajęć, a także płatności.

1.2 Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. W takiej sytuacji niniejszy regulamin jest natychmiastowo aktualizowany, a wszyscy Uczniowie zostaną poinformowani o zmianach drogą mailową.

1.3 Aktualne informacje na temat oferty znajdują się na stronie www.fluentoacademy.com w zakładce oferta. Jeśli żaden ze standardowych pakietów nie odpowiada Uczniowi, Uczeń ma możliwość ustalenia indywidualnej oferty po kontakcie ze Szkołą.

1.4 Korzystanie z usług Szkoły jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu oraz Polityki prywatności.

1.5 Wszelkie dane osobowe i inne dane udostępniane Szkole są chronione zgodnie z przepisami RODO oraz Polityką prywatności.

1.6 Definicje:

Szkoła – Organizator zajęć oraz właściciel i administrator strony www.fluentoacademy.com – szkoła językowa online Fluento Academy z siedzibą pod adresem Bavnehøj Allé 38, 2, 1, 2450 Kopenhaga w Danii, zarejestrowana pod numerem CVR: 41334568. Adres e-mail: info@fluentoacademy.com

Uczeń – osoba fizyczna, która wykupiła i opłaciła (również: rozważa wykupienie) lub dla której wykupiony i opłacony został przez prawnego opiekuna kurs w Szkole.

Oferta – standardowa konfiguracja kursów dostępna tutaj wraz z cennikiem

Kurs – usługa nauki języka, pakiet określonej liczby i rodzaju zajęć z lektorem online


§.2 Zapis na kurs

2.1. Aby zapisać się na kurs, Uczeń wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.fluentoacademy.com lub kontaktuje się bezpośrednio ze Szkołą. 

2.2 Podczas kontaktu ze Szkołą ustalany jest dokładnie rodzaj pakietu, długość trwania kursu, ilość lekcji oraz ewentualne inne opcje dodatkowe, a także terminy zajęć. Po ustaleniu szczegółów, Szkoła wysyła Uczniowi na adres e-mail podsumowanie zawierające ustalone szczegóły, a także plan zajęć oraz cenę za kurs i instrukcje dotyczące płatności. 

2.3. Terminy zajęć ustalane są przed rozpoczęciem kursu. Ewentualne modyfikacje w trakcie trwania kursu – patrz §.4.

2.4 Wiążącym potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie płatności za kurs. Wszelkie szczegóły oraz potrzebne informacje na jej temat płatności będą znajdować się w podsumowującej wiadomości mailowej (patrz punkt 2.2) otrzymanej od Szkoły. 

2.5 Opłatę za kurs należy uiścić przed rozpoczęciem kursu. Jeśli nie otrzymamy płatności przed terminem, kurs nie zostanie uruchomiony, a zaplanowane zajęcia nie odbędą się.

2.6 Wszystkie kursy we Fluento Academy opłacane są z góry, a dokonanie płatności jest ostatecznym potwierdzeniem zapisu. W przypadku kursów semestralnych istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty. Inne rozwiązania dot. płatności w ratach są możliwe po indywidualnej rozmowie Ucznia ze Szkołą przed zapisaniem się na kurs.


§.3 Szczegóły dotyczące lekcji

3.1 Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Odstępstwa od tego są możliwe w przypadku indywidualnie ustalanego pakietu w szczególnych sytuacjach.

3.2 Wszystkie lekcje odbywają się przez Skype z wykwalifikowanym lektorem. Podczas lekcji Uczeń nie musi używać wideo, jednak jest to rekomendowane. 

3.3 Lekcje prowadzone są z wykwalifikowanym lektorem, który ustala indywidualny plan zajęć w zależności od potrzeb i preferencji Ucznia.

3.4 Nagrywanie i rozpowszechnianie lekcji jest zabronione.

3.5 Wszystkie potrzebne materiały do lekcji są udostępniane online bez dodatkowych opłat. Jeśli Uczeń chce korzystać z dodatkowych materiałów (książki, słowniki itp.), może zakupić je we własnym zakresie.


§.4 Realizacja zajęć i modyfikacje w planie zajęć

4.1 Kursy powinny być realizowane zgodnie z ustalonym przed rozpoczęciem planem zajęć. Kurs może zostać zawieszony na maksymalnie 4 tygodnie. W tym celu należy powiadomić Szkołę. Po ustalonym czasie zawieszenia, Uczeń wraca na kurs zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zawieszenie kursu powinno być zgłoszone najwcześniej jak to możliwe i nie później niż na 14 dni przed planowanym zawieszeniem. W nadzwyczajnych sytuacjach prosimy o kontakt.

4.2 Uczeń ma prawo odwołać zajęcia na nie krócej niż 24 godziny przed ich rozpoczęciem. W tej sytuacji należy powiadomić Szkołę lub lektora w celu ustalenia innego terminu zajęć. Jeśli lekcja zostanie odwołana na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem, nie ma możliwości odrobienia jej w innym terminie ani zwrotu pieniędzy – lekcja przepada.

4.3 Uczeń ma prawo zrezygnować z wykupionego kursu w dowolnym momencie. W tym celu należy powiadomić Szkołę wysyłając wiadomość na info@fluentoacademy.com o tytule “Rezygnacja”. W treści wiadomości podaj swoje imię i nazwisko oraz informację od którego dnia chcesz zrezygnować z kursu. Okres wypowiedzenia to 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia rezygnacji. Jeśli nie chcesz – zajęcia w tym czasie nie muszą się odbywać, ale nie będziemy mogli zwrócić Ci za nie pieniędzy. Po przyjęciu zgłoszenia rezygnacji otrzymasz od nas zwrot pieniędzy za niewykorzystane lekcje (oprócz wspomnianych 14 dni) na wskazane konto bankowe. 

4.4 Ustalone terminy zajęć (dzień tygodnia, godzina) mogą ulec zmianie na wniosek Ucznia. W tym celu należy skontaktować się ze Szkołą. Szkoła nie gwarantuje jednak zmiany, jeśli proponowane godziny nie są dostępne w grafiku nauczyciela.

4.5 Dozwolone spóźnienie na lekcję wynosi 10 minut. Jeśli Uczeń nie pojawi się na lekcji po tym czasie, lekcja zostaje uznana za odbytą.

4.6 Na wniosek Ucznia, Szkoła może wystawić certyfikat zaświadczający realizację kursu.

4.7 Uczeń ma prawo do wnioskowania o zmianę lektora w trakcie trwania pakietu. W uzasadnionych sytuacjach szkoła również ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania pakietu.


§.5  Reklamacje

5.1. W przypadku niesatysfakcjonującego przebiegu kursu uczeń ma prawo do reklamacji. W tym celu należy należy wysłać wiadomość e-mail na info@fluentoacademy.com w tytule umieszczając “Reklamacja”. W treści wiadomości prosimy o dokładny opis sytuacji oraz imię i nazwisko Ucznia. Reklamację należy zgłosić w ciągu 7 dni od wystąpienia powodu reklamacji. 

5.2 Jeśli lekcja nie odbyła się z powodu problemów technicznych po stronie ucznia, nie możemy zwrócić jej kosztów.